เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"

ด้วย สำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท ซิลด์โรด บอร์คาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทภาพยนตร์สั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/9shortflm

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31/8/2560 20:47:25
 202.29.212.41