เรื่อง ด่วนที่สุด! การเบิกเงิน/การยืมเงิน พัฒนาครูแบบครบวงจร คนละ 10,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 ก.ย.

การเบิกเงิน/การยืมเงิน พัฒนาครูแบบครบวงจร คนละ 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาท-) ในกรณีที่เดินทางไปอบรมแล้ว และที่ยังไม่ไปก็ต้องดำเนินการด่วน ให้ข้าราชการครูดำเนินการเบิกหรือยืมส่ง ถึง สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 กันยายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วข้าราชการครูต้องรับผิดชอบงบประมาณของตนเอง

สพป.อุทัยธานี เขต 2
6/9/2560 20:54:15
 202.29.212.41