เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จังหวัดอุทัยธานี

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12-17 กันยบายน 2560 รวมระยะเวลา 6 วัน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
7/9/2560 17:13:58
 202.29.212.41