เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า จุฬาราชมนตรีได้มีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามในการร่วมแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญุตาในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามเอกสารดังแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สพป.อุทัยธานี เขต 2
25/10/2560 20:04:59
 202.29.212.41