เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้วงาม เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารดังแนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
28/11/2560 19:38:19
 202.29.212.41