เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) ร.ร.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม

ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารดังแนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
28/11/2560 19:46:26
 202.29.212.41