เรื่อง โรงเรียนเขาพระยาสังฆาราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 4 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดังแนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
29/11/2560 20:18:12
 202.29.212.41