เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดดังแนบ

โรงเรียนบ้านวังหิน
4/12/2560 17:31:22
 118.172.32.92