เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)วูดแบดจ์

ด้วยสมาคมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน ระหว่างวันที่ 24- 30 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสันพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ให้ส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน 4,900 บาท ไปยังโรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทรสาร 056-342182 หรือโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพยุหะคีรี ออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 609 - 1 - 20507 - 2 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเกียรติคุณ ทองสุก โทรศัพท์ 086-5913478 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6/12/2560 20:12:25
 202.29.212.41