ลำดับที่:  640
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/11/2560 15:09:48 [อ่าน 19]


ลำดับที่:  639
      เรื่อง:   สถิติจำนวนผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียนและครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 19/11/2560 15:04:10 [อ่าน 213]


ลำดับที่:  638
      เรื่อง:   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 16/11/2560 15:25:01 [อ่าน 21]


ลำดับที่:  637
      เรื่อง:   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/11/2560 21:29:06 [อ่าน 18]


ลำดับที่:  636
      เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/11/2560 20:33:06 [อ่าน 18]


ลำดับที่:  635
      เรื่อง:   การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 14/11/2560 16:08:36 [อ่าน 26]


ลำดับที่:  634
      เรื่อง:   ประกาศ นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย
      ถึง:   ผู้สนใจ/สาธารณะ
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/11/2560 3:02:30 [อ่าน 54]


ลำดับที่:  633
      เรื่อง:   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 8/11/2560 21:25:27 [อ่าน 694]


ลำดับที่:  631
      เรื่อง:   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 8/11/2560 20:27:20 [อ่าน 700]


ลำดับที่:  629
      เรื่อง:   ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
      ถึง:   ผู้สนใจ/สาธารณะ
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 7/11/2560 21:00:35 [อ่าน 40]


 
Read All...