ลำดับที่:  615
      เรื่อง:   เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 21/9/2560 20:26:37 [อ่าน 17]


ลำดับที่:  614
      เรื่อง:   ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย วันเวลา: 20/9/2560 21:51:20 [อ่าน 14]


ลำดับที่:  613
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่่
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2560 16:59:55 [อ่าน 46]


ลำดับที่:  612
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากร"
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2560 16:52:21 [อ่าน 33]


ลำดับที่:  611
      เรื่อง:   ด่วนที่สุด ! เรื่อง แก้ระหัสงบประมาณโครงการขยายผลเกษตร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2560 14:46:25 [อ่าน 38]


ลำดับที่:  610
      เรื่อง:   การรับเครื่องอ่านบัตร ประชาชน (Smart Card Reader)
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  กลุ่มนโยบายและแผน วันเวลา: 15/9/2560 23:15:34 [อ่าน 98]


ลำดับที่:  609
      เรื่อง:   งดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 14/9/2560 19:12:01 [อ่าน 89]


ลำดับที่:  608
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 14/9/2560 16:41:57 [อ่าน 21]


ลำดับที่:  607
      เรื่อง:   ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย วันเวลา: 13/9/2560 15:47:35 [อ่าน 24]


ลำดับที่:  606
      เรื่อง:   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
      ถึง:   ผู้อำนวยการทุุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 วันเวลา: 11/9/2560 21:18:50 [อ่าน 112]


 
Read All...