ลำดับที่  640     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/11/2560 15:09:48 [อ่าน 19]


ลำดับที่  639     เรื่อง:   สถิติจำนวนผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียนและครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ
      ถึง:   ***
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 19/11/2560 15:04:10 [อ่าน 213]


ลำดับที่  638     เรื่อง:   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 16/11/2560 15:25:01 [อ่าน 21]


ลำดับที่  637     เรื่อง:   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/11/2560 21:29:06 [อ่าน 18]


ลำดับที่  636     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/11/2560 20:33:06 [อ่าน 18]


ลำดับที่  635     เรื่อง:   การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 14/11/2560 16:08:36 [อ่าน 26]


ลำดับที่  634     เรื่อง:   ประกาศ นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย
      ถึง:   ผู้สนใจ/สาธารณะ
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/11/2560 3:02:30 [อ่าน 54]


ลำดับที่  633     เรื่อง:   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
      ถึง:   ***
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 8/11/2560 21:25:27 [อ่าน 694]


ลำดับที่  631     เรื่อง:   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ
      ถึง:   ***
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 8/11/2560 20:27:20 [อ่าน 700]


ลำดับที่  629     เรื่อง:   ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
      ถึง:   ผู้สนใจ/สาธารณะ
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 7/11/2560 21:00:35 [อ่าน 40]


ลำดับที่  628     เรื่อง:   ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ (วศ.,มศซ.,มน.) พิษณุโลก
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 6/11/2560 21:48:34 [อ่าน 24]


ลำดับที่  627     เรื่อง:   ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 1/11/2560 20:02:54 [อ่าน 29]