ลำดับที่  615     เรื่อง:   เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 21/9/2560 20:26:37 [อ่าน 17]


ลำดับที่  614     เรื่อง:   ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย วันเวลา: 20/9/2560 21:51:20 [อ่าน 14]


ลำดับที่  613     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่่
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2560 16:59:55 [อ่าน 46]


ลำดับที่  612     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากร"
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2560 16:52:21 [อ่าน 33]


ลำดับที่  611     เรื่อง:   ด่วนที่สุด ! เรื่อง แก้ระหัสงบประมาณโครงการขยายผลเกษตร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2560 14:46:25 [อ่าน 38]


ลำดับที่  610     เรื่อง:   การรับเครื่องอ่านบัตร ประชาชน (Smart Card Reader)
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มนโยบายและแผน วันเวลา: 15/9/2560 23:15:34 [อ่าน 98]


ลำดับที่  609     เรื่อง:   งดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 14/9/2560 19:12:01 [อ่าน 89]


ลำดับที่  608     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 14/9/2560 16:41:57 [อ่าน 22]


ลำดับที่  607     เรื่อง:   ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย วันเวลา: 13/9/2560 15:47:35 [อ่าน 25]


ลำดับที่  606     เรื่อง:   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
      ถึง:   ผู้อำนวยการทุุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 วันเวลา: 11/9/2560 21:18:50 [อ่าน 113]


ลำดับที่  605     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 7/9/2560 20:26:08 [อ่าน 24]


ลำดับที่  604     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ "พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 7/9/2560 17:25:28 [อ่าน 15]