การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

[อ่าน  10]

การประชุมผู้บริหาร สพฐ.ผ่าน วิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5

[อ่าน  12]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

[อ่าน  29]

อำเภอหนองฉางมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมมือจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ผ่านมา

[อ่าน  25]

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

[อ่าน  40]

การฝึกซ้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[อ่าน  45]

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2560

[อ่าน  42]

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

[อ่าน  33]

พิธีเปิดโครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ วัดหนองขุนชาติ

[อ่าน  38]

พิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

[อ่าน  45]

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

[อ่าน  42]

ด้วยรักและผูกพัน นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  76]

 [กิจกรรมทั้งหมด]