จะใช้ QR Code ในงานราชการอย่างไรดี โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

[อ่าน  1]

ผลการประชุม ก.ค.ศ. 13/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

[อ่าน  28]

ม.ล.ปนัดดา เปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ภาคกลาง

[อ่าน  8]

ปลัดศธ.เผยเตรียมออกกฎกระทรวงรองรับระบบใหม่คาดเสร็จใน2เดือน

[อ่าน  14]

รมว.ศธ. บรรยาย “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย”

[อ่าน  6]

ตั้งอนุกก.2ชุดพิจารณาพรบ.ศึกษาชาติฉบับใหม่

[อ่าน  5]

สพค. สพฐ. ชี้แจงปัญหาระบบการลงทะเบียนออนไลน์ครูผู้เข้ารับการพัฒนาแนวใหม่

[อ่าน  14]

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

[อ่าน  6]

สกศ.จัดประชุม "แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน"

[อ่าน  8]

คกก.อิสระตั้ง"กองทุนการศึกษา" เด็กเล็ก4.8แสนคนครอบครัวยากจน/3-5ขวบ1.1ล้านคนไม่ได้เข้าอนุบาล/เชื่อ10ป

[อ่าน  8]

 Read All...